Tugas PokokDisjarahad bertugas pokok menyelenggarakan fungsi Sejarah Angkatan Darat yang meliputi Dokumen Sejarah, Penulisan Sejarah, Perpustakaan, Museum dan Monumen serta Tradisi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.